Mama In Shape Camp är ett camp med extra omsorg och omtanke om mammor.

Efter en förlossning startar en ny vardag för många.

Det kan vara svårt att få tiden att räcka till träning och omtanke om sin kropp.

Shapes In Balance erbjuder därför Mama In Shape Camp som ger det lilla extra i stöd och träning efter en graviditet och förlossning.

 

Alla kvinnor, graviditeter och förlossningar är olika.

Gemensamt för alla graviditeter är dock att nytt liv skapas och att kroppen förbereder sig på förlossning.

Hormoner som relaxin och progesteron ökar och bidrar till att göra bindväv och leder mer rörliga.

Det är viktigt med en extra rörlighet och töjbathet i bäckenstrukturen. Det gör det möjligt för en bebis att komma ut.

Men dessa hormoner gör inte bara bäckent rörligt och töjbart utan alla kroppens leder och bindväv. Därför bör man om möjligt undvika att belasta leder och bindväv med strech i ytterlägen, stötar (exempelvis löpning) och tryck i onödan.

Hormonerna ökar stegvis från det att en kvinna blir gravid till förlossning. Dom är även förhöjda efter förlossning och ännu mer om du ammar.

En del forskning säger att hormonerna är förhöjda i 6 månader andra i upp till ett år efter förlossning oavsett amning.

 

I takt med bebisen/bebisarna tillväxt tänjs även bukhinna och magmuskler ut.

Linea alba som är det bindvävstråk som håller ihop de raka yttre magmusklerna tänjs ut och de raka magmusklerna separeras.

 

När separationen blir mer än 3 cm någonstans längs med Linea Alba kallas det diastas recti.

 

Mot slutet av alla graviditeter har alla/större delen av alla kvinnor en diastas.

Diastas bidrar till försämrad muskelsamverkan i magensmuskler

men även muskler kopplade till magen.

Diastasen självläker till viss del de första 8 veckorna efter förlossning men kan även kvarstå.

 

Att träna/belasta yttre magmuskler när man har en diastas ökar det inre buktrycket mot diastasen/Linea Alba

vilket kan tänja ut binvävstråket mer, vilket förvärrar diastasen.

Det ökar även risken för att diastasen kvarstår och inte drar ihop sig.

Träning/belastning av yttre magmuskler vid diastas och låg kontroll och samverkan i inre muskulatur

ökar även risken för att bukhinnan går sönder och att bråck uppstår.

Bråck behöver inte uppstå på detta sätt det kan även vara ärftligt.

 

Även om det är naturligt och nödvändigt att under graviditeten ha en ökad rörlighet i bindväv och leder samt delning av magmuskler kan det bl. a leda till besvär som:

smärta,

foglossning,

förändrad hållning/tyngdpunkt,

minskad muskelstyrka i olika regioner,

minskad muskelsamverkan,

kvarståede diastas (fortsatt delade raka magmuskler),

urin/avförings-läckage,

bråck m.m..

 

Även förlossning kan bidra till kvarvarande besvär  

 

En förlossning är fantastisk då nytt liv skapas.

Men också en stor och kraftfull omställning i en kvinnas kropp.

Något man även bör ta i beaktning när det gäller träning efteråt om man vill nå hållbara skonsamma resultat.

När bebisen/bebisarna försvinner ur kropp ändras kvinnans tyngdpunkt och hållning.

När magen är borta förskjuts inte vikten längre framåt.

En ny mittpunkt och stödjande muskelsamverkan ska byggas upp igen.

Bäckenbottenmuskulaturen har utsatts för ökad belastning under graviditet då kvinnan burit runt på extravikt i form av bland annat foster och moderkaka.

Även under värkarbetet vid en vaginalförlossning utsätts bäckenbotten för påfrestningar.

Man kan jämföra bäckenbottenmuskulaturen likt en studsmatta innan graviditet och likt en hängmatta efter förlossningen.

Hängmattan är ofta i behov av att lyftas upp och stärkas för att undivka komplikationer som exempelvis urinläkage.

Detta kan göras på många olika sätt och till en början kan det krävas tålamod innan nervbanorna hittar nya sätt att aktivera musklerna.

Man brukar säga att har en övning gjorts ca 300 gånger så kan man den.

 

Tanken med vår träning i Mama In Shape är att en lätt aktivering i bäckenbotten och inre stödjande muskulatur ska infinna sig naturligt i vardagen och automatisk när det behövs som exempelvis vid lyft, när du nyser, hoppar och springer.

 

Forskning visar att varannan kvinna får någon komplikation efter graviditet och förlossning i Sverige

 

Tyvärr tror många att besvär från graviditet och förlossning är besvär som man behöver leva med. 

Vi hävdar starkt att ingen ska behöva leva med dessa.

En del besvär kan på rätt sätt tränas bort.

Andra kan inte tränas bort men ofta förbättras.

Besvär som exempelvis bråck kan inte repareras på annat sätt en operation.

Däremot kan funktionen i magen på rätt sätt stärkas upp så att bråcket inte förvärras eller nya bråck uppstår.

Genom att arbeta med att stärka upp bäckenbotten och inre djup muskulatur

och sedan arbeta sig ut till större muskelgrupper

samt arbeta med individens specifika problemområden under och efter graviditet gör att vi kan undvika/lindrar/bota besvär som dessa

och snabbare komma igång i vardagen, träna, springa och hoppa.

 

Under våra egna graviditeter upplevde vi båda att kunskapen om förlossningsskador och träning

under och efter graviditet fortfarande är relativt liten.

Många kvinnor vi mött upplever känslan av att det inom vården inte fått så mycket råd efter förlossning.

 

 

I Shapes In Balance camp Mama In Shape Camp har vi specialiserat oss på just kvinnans kropp under och efter graviditet,

komplikationer och problemområden.

 

För att nå ett gott resultat är det A och O för oss att individuellt möta varje kvinna.

I stora grupper kan vissa övningar passa en kvinna men orsaka stora besvär för en annan med en annan problematik.

 

En vetenskaplig grund är viktigt för oss och tillika säkerhet och kunskap.

Därför följer vi forskningen i området och är utbildade i såväl diastasmätning och mammaträning.

 

Med bred utbildning och lång erfarenhet inom träning och friskvård har vi format

ett enligt oss roligt kreativt koncept med inslag från dans, yoga, massage och pilates.

Ingen vanlig rehabträning med andra ord. 

Utan skonsam, utmanande träning som ger resultat som formar och balanserar kroppen.

 

 

Klicka här för aktuella Camp och anmälan!