Genom att betala fakturan du får via Mail när du anmäler dig här nedan, bekräftar du din plats, annars är din plats inte säkrad.

Jag vill anmäla mig till Mama In Shape Camp Oktober kl. 10:30-11:25 12/10

KARTA TEGNÈRLUNDEN 6