Personlig Mamma Konsultation

När du bokar en Personlig Mamma Konsultation ses du och en av instruktörerna och du får rådgivning och träning privat.

Du kan få hjälp både under graviditet och efter förlossning.

Under denna träff mäter instruktöreren och bedömer om det föreligger en diastas. Om ni ses under senare delen av graviditeten utgår vi från att en diastas finns vilket är helt naturligt.

Ni går tillsammans genom kropp, eventuella problemområden och önskemål.

Därefter startar ni med aktiveringsövningar.

Du får med instruktörens hjälp och guidning lära dig att hitta kopplingen till knip i bäckenbotten och viktig stödjande inre muskulatur.

Dessa muskelgrupper främjar god hållning och kan förebygga/lindra/bota besvär som:

  • smärta, 
  • foglossning, 
  • förändrad hållning/tyngdpunkt, 
  • minskad muskelstyrka i olika regioner,
  • försämrad muskelsamverkan,
  • diastas (fortsatt delade raka magmuskler),
  • urin/avförings-läckage, 
  • bråck m.m..

 

När du lärt dig hitta inre aktivering bygger du och instruktören på med övningar med yttre muskelgrupper.

Vi rekommenderar att träffas minst 3 gånger för uppföljning och resultat.

 

OBS! Vi får inte och kan aldrig lova att vi kan bota besvär. Vissa tillstånd behöver sjukvård som exempelvis operation.

Exempelvis bråck när bukhinnan gått sönder, kan inte repareras på annat sätt än operation. Däremot kan muskelfunktion och samverkan i inre muskulatur tränas och utvecklas så att buktrycket minskar i olika lägen. Detta kan förebygga att fler bråck uppstår eller att bråcket förvärras. Att stärka inre muskulatur och arbeta sig ut till yttre muskelgrupper bidrar även till en rad andra hälsofrämjande fördelar. Till exempel ökad stiffness i muskler som stödjer hållning som i sin tur minskar risken för smärta i olika regioner och andra besvär.

 

 

Personlig rådgivning, diastasmätning och träning under eller efter graviditet

Plats

Du och instruktörerna kommer överens om en plats som passar bra.

Pris

1 tillfälle, 1 h, 800 kr

3 tillfällen, 3 h, 2250 kr (750 kr/tillfälle)

5 tillfällen, 5 h 3500 kr (700 kr/tillfälle)

10 tillfällen 10 h 6500 kr (650 kr/tillfälle)

 

Anmälan till Personlig Mamma Konsultation!